Oikeudellinen huomautus

Käyttöehdot


Tekijänoikeus 2017 Nestlé Skin Health S.A. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän verkkosivuston kaikkeen käyttöön pätevät alla esitetyt säännöt ja ehdot. Käyttämällä tätä sivustoa millä tavalla tahansa käyttäjä lupautuu noudattamaan seuraavia sääntöjä ja ehtoja ilman rajoituksia.


Sivuston tiedot

Tämän verkkosivuston sisältö on tarkoitettu internet-yhteisöpalveluksi, ja sen tarkoituksena on antaa yleistä tietoa sivuston käsittelemästä aiheesta. Tiedot on tarjottu tiivistetyssä muodossa, ja ne ovat luonteeltaan yleisluonteisia ja tarkoitettu vain tiedoksi. Sisältöä ei ole tarkoitettu korvaamaan terveydenhuollon ammattilaisen antamia lääketieteellisiä neuvoja tai suosituksia. Sinun ei pidä käyttää näitä tietoja terveysongelman tai sairauden diagnosoimiseen tai hoitamiseen konsultoimatta pätevää terveydenhuollon ammattilaista.

Galderma ei todista eikä vahvista minkään sellaisen hoidon, lääkityksen tai muun kuin Galderma-tuotteen kelpoisuutta tai tarkkuutta, joka on mainittu tai jota on käsitelty jossakin tämän verkkosivuston tai muun Galderma-palvelun ja julkaisun sisältämässä palvelussa, tietokannassa tai sivulla tai johon on pääsy tältä sivustolta tai muusta Galderma-palvelusta tai julkaisusta käsin. Galderma ei myöskään anna mitään lausuntoa tällaisten tuotteiden tai hoitojen tehosta, tarkoituksenmukaisuudesta tai soveltuvuudesta.  Ennen kuin ryhdyt toimiin minkään verkkosivuilla olevan tiedon perusteella, lupaat keskustella terveyspalvelujen tuottajan kanssa selvittääksesi, voidaanko kyseisiä tietoja soveltaa omaan terveydentilaasi. Galderma ei anna lääketieteellisiä neuvoja tai palveluja.

Inhimilliset virheet ja lääketieteen kehitys huomioon ottaen Galderma, sen sponsorit, henkilökunta tai muut osapuolet, jotka osallistuvat tällä sivustolla tai muussa Galderma-palvelussa tai -julkaisussa olevien tai niiden kautta saatavien palvelujen, tietokantojen tai sivujen tarjoamiseen, eivät takaa, että niiden sisältämät tiedot ovat joka suhteessa tarkkoja tai täydellisiä, eivätkä ne ole vastuussa virheistä tai puutteista, joita tällaisissa tiedoissa voi esiintyä, tai tällaisten tietojen käytön seurauksena saaduista tuloksista. Sinua kannustetaan tutustumaan muihin lähteisiin ja vahvistamaan tiedot, jotka löytyvät tällä sivustolla tai muussa Galderma-palvelussa tai -julkaisussa olevista tai niiden kautta saatavista palveluista, tietokannoista tai sivuilta.

Jos huomaat virheellisiä tai muuten epätarkkoja tietoja, ryhdymme kaikkiin kohtuuden rajoissa mahdollisiin toimiin niiden korjaamiseksi tai poistamiseksi. Ilmoita tällaisista ongelmista Yhteydenotot-kohdassa.

Jos olet median edustaja ja haluat ottaa yhteyttä yhteen mediasuhteista huolehtivista asiantuntijoistamme, ota yhteyttä alla annettuihin puhelinnumeroihin tai sähköpostiosoitteisiin:

Marten Forest, Head of PR & Communication

Aesthetic & Corrective Business

Puhelin: +46 (0) 768 98 1106

Sähköposti: [email protected]

Seminariegatan 21

752 28 Uppsala, Ruotsi

Puhelin: +46-(0)18-474 9000

Faksi: +46-18 479-474 9001-01-01

Sähköposti: [email protected]

Verkkosivusto: www.galderma.com

Yrityksen rekisterinumero: 556258-6882


Vastuunrajoitus

TÄMÄ VERKKOSIVUSTO TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” ILMAN MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA TAI KONKLUDENTTISIA TAKUITA, JOITA OVAT MUUN MUASSA, MUTTA EIVÄT YKSINOMAAN, KONKLUDENTTISET TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI LAINMUKAISUUDESTA. TÄMÄ VERKKOSIVUSTO VOI SISÄLTÄÄ TEKNISIÄ EPÄTARKKUUKSIA TAI TYPOGRAFISIA VIRHEITÄ. SIVUSTON SISÄLTÄMIÄ TIETOJA MUUTETAAN AJOITTAIN; MUUTOKSET SISÄLLYTETÄÄN VERKKOSIVUSTON TULEVIIN PÄIVITYKSIIN. GALDERMA VOI TEHDÄ PARANNUKSIA JA/TAI MUUTOKSIA TÄLLÄ VERKKOSIVUSTOLLA KUVATTUIHIN TUOTTEISIIN JA/TAI OHJELMIIN MILLOIN TAHANSA.  Joillakin lainkäyttöalueilla ei sallita konkludenttisten takuiden poissulkemista, joten edellä mainittu poissulkeminen ei ehkä koske sinua.

Galderma ja sen tytäryhtiöt tai tällä sivustolla mainitut kolmannet osapuolet eivät ole missään tapauksessa vastuussa vahingoista (mukaan lukien rajoituksetta kaikki vahingonkorvaukset, rangaistuskorvaukset, satunnaiset vahingot tai välilliset vahingot), henkilövahingoista, huolimattomuudesta aiheutuneista kuolemista, menetetyistä voitoista tai vahingoista, jotka johtuvat menetetyistä tiedoista tai liiketoiminnan keskeytyksestä, joka on seurausta tämän verkkosivuston tai sen sisällön käytöstä tai mahdottomuudesta käyttää sitä, riippumatta siitä, käytetäänkö perusteena takuuta, sopimusta tai oikeudenloukkausta tai muuta oikeudellista teoriaa, ja riippumatta siitä, onko Galdermalle tai sen tytäryhtiölle tai mille tahansa kolmannelle osapuolelle ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.


Verkkosivuston sisältämät kuvat ja käyttäjien kertomukset

Kaikki Galderma-tuotteilla hoidettuja henkilöjä esittävät kuvat, jotka ovat tällä verkkosivustolla tai muilla Galderma-verkkosivustoilla, ovat vain esimerkkejä hoitojen mahdollisista lopputuloksista ja siitä, mitä tuloksia hoidot ovat tuottaneet näillä henkilöillä. Kuvat eivät ole minkäänlaisia takuita tai lupauksia Galderma-tuotteilla tehtävien käsittelyjen lopputuloksista. Käsittelyjen lopputuloksissa voi olla eroja.

Kaikki tällä verkkosivustolla esitetyt potilaiden kertomukset ovat potilaiden omia kokemuksia ja mielipiteitä, eivätkä ne välttämättä vastaa muiden kokemuksia.


Immateriaalioikeudet

Sivusto ja sisältö on suojattu yhdellä tai useammilla tekijänoikeuksilla, patenteilla, tietokantaoikeuksilla, tavaramerkeillä, palvelumerkeillä ja/tai muilla immateriaalioikeuksilla ja omistusoikeuksilla, jotka omistavat Nestlé Skin Health S.A, sen tytäryhtiöt ja/tai kolmannet osapuolet.   Tämän sivuston koko sisältö on suojattu tekijänoikeudella, ellei toisin ole mainittu. Mitään tämän verkkosivuston sisältöä tai sen osaa ei saa kopioida muuten kuin ei-kaupallisiin henkilökohtaisiin tarkoituksiin (kaikki tekijänoikeus- tai muut omistusoikeusilmoitukset tulee säilyttää), eikä sisältöä tai sen osaa saa tämän jälkeen kopioida, siirtää, jakaa tai esitellä eikä myöskään julkaista keskusteluryhmissä ilman Nestlé Skin Health SA:n nimenomaista kirjallista suostumusta. Johdannaisteosten ja/tai muunnelmien luominen tämän sivuston tekijänoikeuksin suojatusta materiaalista ei ole sallittua ilman Nestlé Skin Health S.A:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Kaikki tuotenimet, iskulauseet, symbolit ja yritysnimet – sekä suurin painokirjaimin kirjoitetut, tavaramerkkisymbolein varustetut että muut – ovat Nestlé Skin Health S.A:n, sen tytäryhtiöiden, niihin liittyvien yritysten tai Nestlé Skin Health S.A:n lisenssinantajien rekisteröityjä tavaramerkkejä, palvelumerkkejä ja kauppanimiä.   Muiden osapuolten tavaramerkit merkitään mahdollisuuksien mukaan ja Galderma myöntää niiden oikeudet. Tällaisia ​​kolmannen osapuolen tavaramerkkejä käytetään niiden omistajien tuotteiden ja palveluiden tunnistamiseen, eikä niiden käytöstä voida päätellä Nestlé Skin Health S.A:n antamaa tukea tai hyväksyntää.

Tämän verkkosivuston minkään sisällön ei saa tulkita epäsuorasti, estoppel-periaatteen nojalla tai muutoin myöntävän mitään lisenssioikeutta tai oikeutta Nestlé Skin Health S.A:n tai minkään kolmannen osapuolen mihinkään tekijänoikeuksiin, patentteihin tai tavaramerkkeihin.